Afspraken

Afspraak maken

Oral Sense Mondhygiënistenpraktijk Soest wilt goed telefonisch bereikbaar zijn voor U en ook onze volledige aandacht voor U en bij ons werk kunnen houden. Om die reden werken wij samen Telecount, onze telefoonservice.
Alle telefoongesprekken worden door een telefoniste aangenomen. Wensen voor het maken en verzetten van afspraken of een andere vraag  kunt U aan de telefoniste doorgeven. Geef ook vooral door op welke tijdstippen (ochtend, middag of avond) U het beste te bereiken bent. Uw bericht wordt direct per mail naar ons verzonden. U wordt dan terug gebeld door Uw mondhygiënist. Indien gewenst kunt U ook een bericht op het mobiele nummer inspreken van Uw behandelend mondhygiënist.

Afspraak verzetten

Oral Sense Mondhygiënistenpraktijk Soest benut alle mogelijkheden om de wachttijden tot een minimum te beperken. Zo is Oral Sense Mondhygiënistenpraktijk Soest op maandag- en donderdagavond en op zaterdag geopend en worden afspraken zo efficiënt mogelijk gepland. Zorgvuldig plannen en nakomen van afspraken is daarbij essentieel; wij doen daarvoor ons uiterste best en rekenen ook op uw medewerking.

Afspraken worden vaak maanden vooruit gemaakt. Als U een afspraak afzegt, kan daardoor pas een nieuwe afspraak over enkele weken worden gegeven. Dat is niet in het belang van uw behandeling. Bovendien vormt de afgezegde afspraak vaak een onderdeel van een serie zorgvuldig geplande afspraken. Als U Uw afspraak kort tevoren afzegt, kan de gereserveerde tijd meestal niet meer worden opgevuld. Onder de huidige werkdruk is dat zeer ongewenst. Verzet Uw afspraak daarom slechts in uiterste noodzaak!

Bij verhindering vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren op een werkdag telefonisch door te geven, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening wordt gebracht.