Afspraken

Afspraak maken

De afzonderlijke praktijken wensen goed telefonisch bereikbaar zijn voor U en ook onze volledige aandacht voor U en bij ons werk kunnen houden. Om die reden wordt er samengewerkt met Telecount, onze telefoonservice.
We zijn ook bereikbaar per mail, mobiel en whatsapp.

Afspraak verzetten

Afspraken worden vaak maanden vooruit gemaakt. Als U een afspraak afzegt, kan daardoor pas een nieuwe afspraak over enkele weken worden gegeven. Dat is niet in het belang van uw behandeling. Bovendien vormt de afgezegde afspraak vaak een onderdeel van een serie zorgvuldig geplande afspraken. Als U Uw afspraak kort tevoren afzegt, kan de gereserveerde tijd meestal niet meer worden opgevuld. Onder de huidige werkdruk is dat zeer ongewenst. Verzet Uw afspraak daarom slechts in uiterste noodzaak!

Bij verhindering vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren op een werkdag telefonisch door te geven, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening wordt gebracht.