Uw (eerste) consult

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. Voor de eerste afspraak plannen we drie kwartier tot een uur in de agenda.

Tijdens het eerste consult zal uw mondhygiënist een uitgebreide gezondheidsvragenlijst met u doornemen om op deze manier een inventarisatie te kunnen maken van alle risico’s voor, tijdens en na de behandeling. Onderliggende ziekten of medicijngebruik kunnen van invloed zijn op het samen te stellen behandelingsplan. Daarna vindt er een mondonderzoek plaats. We brengen uw gebitssituatie volledig in kaart en stellen vervolgens de behandelbehoefte en behandelingsnoodzaak vast. In samenspraak met u komt het volledige behandelingsvoorstel tot stand. Natuurlijk houden we daarbij rekening met uw wensen en de eventuele informatie van uw tandarts of andere behandelaars.

Als u voor de eerste keer komt vragen wij u een aantal dingen mee te nemen:

  • Uw identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten sinds 1 juni 2009 het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. De overheid wil zo de gegevensuitwisseling eenvoudiger en betrouwbaarder maken en daarmee de kwaliteit in de zorg verbeteren.
  • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Via uw apotheek kunt u  een medicijnenpaspoort of geneesmiddelenlijst laten maken. Op deze manier heeft u een actueel overzicht bij de hand.
  • De verwijsbrief van de tandarts (of andere zorgverlener) indien u deze heeft gekregen.
  • U ontvangt de nota na de behandeling. U wordt vriendelijk verzocht om de betaling per PIN te voldoen

Afspraak annuleren en niet nagekomen afspraken

Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur tevoren door te geven,
hiermee voorkomt u dat de behandeltijd in rekening wordt gebracht.