Onze werkwijze

Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve mondzorg is essentieel voor de mondgezondheid.

Goede zelfzorg kan behandelingen en kosten voorkomen. Hierin staan wij u graag bij.

Onze doelstellingen:

·         het bereiken van een stabiele en gezonde gebitssituatie. Hierbij is een goede inzet van ons en van de patiënt van essentieel belang.

·         Bij behandeling van parodontitis volgen wij een protocol dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie; het zogenaamde paro-protocol

Het paro-protocol bestaat uit de volgende stappen :

·         Diagnostiek via parodontaal onderzoek met parodontiumstatus

·         Bespreking mondsituatieen behandelmogelijkheden

·         Uitgebreide instructie mondhygiëne

·         Intensieve professionele gebitsreiniging

·         Herbeoordeling

·         Nazorg

Wanneer blijkt dat de parodontale situatie na behandeling niet of te weinig verbeterd kan er het volgende worden overwogen:

·         Microbiologisch onderzoek van ontstekingsbacteriën

·         Advies verwijzing parodontologiepraktijk

Controle en nazorg:

Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Deze controles zijn tevens een moment om de patiënt blijvend te attenderen op preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen.