Kwaliteit

Kwaliteit, hoe bevorder je dat?

Door “permanente educatie” of “een leven lang leren”. Zij staan daarom allen ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten. Tijdens de registratieperiode van vijf jaar stimuleert het KRM de deskundigheidsbevordering van mondhygiënisten met een hoge, meetbare kwaliteitsnorm op het gebied van bij- en nascholing.

Alle bij het KRM ingeschreven mondhygiënisten zijn in het bezit van een rechtsgeldig HBO-diploma waaruit blijkt dat de opleiding tot mondhygiënist met succes is afgerond. Het beroep mondhygiënist is een wettelijk beschermde titel waar een vierjarige HBO-opleiding aan vooraf gaat.

Een geruststellende gedachte: bij een mondhygiënist met het KRM keurmerk, kunt u gerust uw mond open doen.

logo KRM

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag onsom een verhelderend gesprek. Uw mondhygiënist kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Wilt u meer informatie over klachtenprocedures?

Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. (033)4216189
www.paramedisch.org