Behandelingen

Periodieke controle
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen.

Probleemgericht consult 
Een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem, dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese.

Intake consult  
De eerste afspraak. Tijdens dit consult wordt een patiëntenkaart aangemaakt, de status van het gebit geregistreerd, een medische anamnese afgenomen en het vervolgtraject besproken.

Vaststellen conditie tandvlees
Het, ten behoeve van bijvoorbeeld een verwijzing of tandheelkundige verklaring, maken en vastleggen van de status van het tandvlees (parodontiumstatus). Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pockets), de mate waarin het tandvlees geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen.

Microbiologisch- en/of speekselonderzoek
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht.

Opstellen en bespreken zorgplan
Het uitvoeren van onderzoek, het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiënt is opgenomen.

Onderzoek tandvleesbehandelingen
Onderzoek ten behoeve van een tandvlees (parodontale) behandeling